"The Virtues Prosjekt™ er en global modell
for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat - Det Internasjonale familieåret

Vår største rikdom er våre indre verdifulle egenskaper

 

HVA
er dette?

HVEM
er vi?

HVOR
brukes dette?

HVORFOR
anvende dette?

HVA
skjer?

► The Virtues Project
► De 5 fremgangsmåter
► Dydene

Trekk et refleksjonskort
► Grunnleggerne
► Fasilitatorer
► Kontaktadresser
► Individ
► Familie
► Skole
► Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
► Materiale
► Historier
► Referanser
► Kalender
► Kurs
► Linker

► Besøk vår webshop