Karakterdannelse jorden rundt

The Virtues Project har oppnådd anerkjennelse og utbredelse i mange deler av verden. Prosjektet vokser som en grasrotbevegelse og har nå et globalt nettverk i over 135 land. I 1995 ble prosjektet anerkjent av FN, under det internasjonale familieåret, som «forbilde for et globalt program for familier fra alle kulturer».

Prosjektets De 5 fremgangsmåtene er verktøy for personlig vekst og helbredelse, og en måte å nå dypere mening, hensikt og glede i livene våre. Prosjektet har hjulpet foreldre til å oppdra barn med medfølelse og integritet, lærere til å innlemme ekte selvtillit og moralsk fremragenhet i undervisningen, barnehager og skoler til å skape en kultur med omsorg, trygghet og fremragenhet og ledere til å oppmuntre til dyktighet, pålitelighet og raushet på arbeidsplassen og i samfunnet.

Oppdag dydene

Dyder – indre verdifulle egenskaper

Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i ulike kulturer, religioner og filosofi som dyder.
The Virtues Project™ har i sin forskning de siste tretti årene kartlagt over seks hundre dyder som er felles for kulturer og trossamfunn rundt om i verden.

De 5 fremgangsmåtene

1 – BRUKE DYDENES SPRÅK

2 – GJENKENNE LÆRERIKE SITUASJONER

3 – SETTE KLARE GRENSER

4 – VERDSETTE LIVSKILDEN

5 – GI STØTTENDE NÆRVÆR

 
De 5 fremgangsmåtene hjelper oss til å leve livene våre på en ekte og meningsfull måte, til å oppdra medfølende og idealistiske barn og til å skape en karakterdannende kultur i familien, barnehagen, skolen, på arbeidsplassen og i våre fellesskap. Les mer
 

For hvem

Prosjektet hjelper oss å vekke og styrke disse indre egenskapene som gir retning i livet, nærer relasjonene våre og bringer glød og mening.
 

Individ – Familie – Opplæring – Ledelse

I alle områder av livet vil bevisthet om disse egenskapene komme til nytte, og bidra til et rikere og mer harmonisk liv.
Fra tidlig barndom til universitetseksamen bidrar prosjektet med å skape trygge og omsorgsfulle skoler. Barnehager, private og offentlige skoler i mange deler av verden omfavner The Virtues Project.
Vellykkede ledere inspirerer og styrker andre til å lykkes.

Les mer

 

Vi tilbyr

Prosjektet tilbyr forskjellige kurs, workshops og foredrag – fra korte presentasjoner til lengre fordypningskurs. Kan tilrettelegges for ulike behov.
 

Grunnkurs: Å bli bevisst dydene

Et kreativt og deltagende kurs som gir innføring i The Virtues Project og De 5 fremgangsmåtene.
 
 

Fasilitatoropplæring

For deg som ønsker å integrere dydene og prosjektet på et dypere nivå i ditt eget liv. Det gir kompetanse til å veilede i De 5 fremgangsmåtene og å tilby prosjektets kurs

Les mer

 

Besøk oss på Facebook

Cover for virtues.no
452
virtues.no

virtues.no

The Virtues Project™ er et globalt initiativ som inspirerer til å bruke dydene i hverdagslivet. Dets formål er å gjøre denne tidløse kunnskapen tilgjengelig i våre personlige og kollektive liv.
https://www.virtues.no/

5 måneder siden

Se på Facebook

The Virtues Project internasjonalt

Se og hør: Be the Light, i samarbeid med Ali Youssefi og The Virtues Project!

TheVirtuesProject.com

“THE MISSION OF THE VIRTUES PROJECT IS TO INSPIRE PEOPLE OF ALL CULTURES TO REMEMBER WHO WE REALLY ARE AND TO LIVE BY OUR HIGHEST VALUES.”
The Virtues Project is a global initiative, inspiring the practice of virtues in everyday life. Its foundation is research into the world’s great wisdom traditions …
Virtues Matter

VirtuesMatter.org

ARE YOU LOOKING TO:

  • live a more authentic, meaningful life,
  • raise children with compassion and integrity,
  • create safe, caring, and high performing learning communities; and
  • encourage excellence and appreciation in the workplace and community?