For hvem

Individ

Dyder finnes i selve meningen og hensikten med livene våre – innholdet i vår karakter og det sanneste uttrykk for vår sjel. De er essensen av sann fremgang for mennesker fra alle kulturer, etnisiteter og livssyn.

Prosjektet hjelper oss å vekke og styrke disse indre egenskapene som gir retning i livet, nærer relasjonene våre og bringer glød og mening til livet vårt.

Det tilbyr personlige metoder for å forvandle negativitet ved bruk av dydenes språk, skjelne lærerike situasjoner i våre prøvelser, sette klare grenser som beskytter vår verdighet, vår tid og vår helse, etablere en daglig rutine med ærbødighet og ledsage våre kjære gjennom livets gang.

Lær om daglig praksis for å opprettholde fysisk og åndelig helse og balanse, skjelne en vei fremover under tider med store livsforandringer, navigere reisen ved tap og sorg.

Familie

Å være foreldre er en av de mest komplekse og viktigste oppgaver i verden. Foreldre er barnets første oppdrager.

Prosjektet hjelper foreldre til å vekke karakteregenskapene som ligger latent i barna deres. Ved å bruke dydens språk, sette dyde-baserte grenser og gjenkjenne lærerike situasjoner, bringer vi frem det beste i våre barn – og i oss selv. Vi blir mentorer som hjelper våre barn til å bli medfølende, modige, respektfulle, tillitsfulle og målbevisste.

Den beste gaven vi kan gi våre barn er en ekte selvfølelse som kommer fra å utvikle deres dyder. Vi er mennesker fulle av dyder. Når vi anerkjenner en dyd, motivasjonen bak en positiv handling, nærer vi ekte selvtillit og bidrar til dydenes vekst.

Utdanning og dannelse

Karakter er skjebne. Dyder er innholdet i vår karakter. The Virtues Project styrker våre barns ferdigheter og kvaliteter som de trenger for å lykkes på skolen og i livet. Dydene er avgjørende for den virkelige hensikten med utdanning – utvikle intelligens pluss karakter. Altfor mange av barna våre er tekniske magikere og moralske analfabeter. Makt pluss kontroll leder ofte til vold. Makt pluss medfølelse forvandler mobbere til gode ledere.

Barnehager og skoler tar i bruk og innlemmer De 5 fremgangsmåtene og ressursene i boka «Dannelse og dyder» for å fremme faglig dyktighet samtidig som det skapes en kultur med omsorg, tillit og samhold, også blant de ansatte. Fra tidlig barndom til universitetseksamen bidrar prosjektet med å skape trygge og omsorgsfulle skoler. Private og offentlige skoler i mange deler av verden omfavner The Virtues Project.

Skoler på tvers av Amerika, Australia, Stillehavet, Afrika, India, Europa og Asia bruker prosjektet som et sentralt verktøy for å forbedre sosial og emosjonell læring.

elever

Ledelse, arbeidsplass og organisasjoner

De fleste mål og visjoner inneholder et løfte om dyder som ærlighet, tjenestevillighet og fremragenhet. En dyde-basert organisasjon levendegjør dette løftet og opprettholder det med samhold og tillit.

Vellykkede ledere inspirerer og styrker andre til å lykkes. Troverdige ledere er de første som viser integritet i måten de snakker, handler og behandler sine kolleger og klienter på. Målene og verdiene deres gjenspeiler et lederskap med løfter om tillit, enhet, respekt med mer. En dyde-basert organisasjon levendegjør dette løftet ved å bruke De 5 fremgangsmåtene i det de gjør. Offentlige og private organisasjoner bruker The Virtues Project.