Kurs og aktiviteter

The Virtues Project tilbyr forskjellige kurs, workshops og innføringer – fra korte presentasjoner til lengre fordypningskurs. Kan tilrettelegges for ulike behov også digitalt.

Grunnkurs: Å bli bevisst dydene

Et kreativt og deltagende kurs som gir innføring i The Virtues Project og De 5 fremgangsmåtene. Det gir virksomme redskaper for yrkesmessig og personlig vekst, egner seg godt for foreldre, lærere, terapeuter, studenter og ledere. Kurset passer for alle som ønsker å frigjøre sitt indre potensiale og bidra til å fremme en karakterdannende kultur.

Fordypningskurs: Fasilitator opplæring

Dette kurset er for deg som ønsker å integrere dydene og prosjektet på et dypere nivå i ditt eget liv. Det gir kompetanse til å veilede i De 5 fremgangsmåtene og å tilby prosjektets kurs. Denne opplæringen gir deg redskaper så du kan sette i gang positive endringer.
Kurset krever at du har grunnkurset: Å bli bevisst dydene.

There are no upcoming events at this time

Meld interesse for kurs

Vi ønsker å være fleksible og vil prøve å imøtekomme dine behov så godt vi kan. Kursholderne holder også kurs i andre områder enn der de bor og via Internett. Ta gjerne kontakt!