Referanser

Sagt om The Virtues Project

“Jeg gir min fulle støtte til ‘The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Måtte dere lykkes i deres bestrebelser.”

– Dalai Lama

“Vi undersøkte mange slags opplegg. ‘The Virtues Program’ skiller seg ut fordi det er så enkelt. Det fungerer på tvers av kulturelle og religiøse barrierer og har hatt meget positive resultater over hele verden.”

– Peter Blanks, New Zealand

“Som lærer følte jeg at jeg hadde et sett med verktøy i den ene hånden som jeg kunne gi til elevene – akademiske og håndtverksferdigheter – men den andre hånden min var tom. Da jeg fant ‘The Virtues Project’, tenkte jeg ‘det er dette jeg skal ha i den andre hånden’.”

– Ray Tufts, lærer, Washington

 

“Vi har redusert utvisningene betraktelig og har fantastisk støtte fra foreldrene når det gjelder vår tilnærming til disiplin. ‘The Virtues Project’ er en nøkkelingrediens i oppskriften.”

– Michael Seltz, inspektør, Michigan

 

 

Å bruke dydenes språk – Ta dem på fersk gjerning

En rektor ved en barneskole hadde en syvåring med ADHD sittende på kontoret sitt på grunn av en “time-out”. Barnet leste. Rektor så opp og sa: “Annie, du er virkelig målbevisst. Du har lest i ganske mange minutter og vært ordentlig konsentrert.” Ansiktet til Annie lyste opp av overraskelse og fryd. Hun var vant til at den dårlige oppførselen hennes ble poengtert, men hun hadde sjelden fått høre hva hun gjorde riktig.

Senere i uken kom læreren hennes til rektor og spurte: “Hva gjorde du med Annie? Hun er oppmerksom i stadig lengre perioder og jobber hardt med alt og oppfører seg fredelig. Hun har forandret seg drastisk. Hva gjorde du?” Rektor forklarte styrken i det å se og anerkjenne dydene i et barn, spesielt et barn som sjelden hører noe positivt. “Vi må la henne få vite at hun ikke er et ‘funksjonshemmet’ barn. Hun fungerer og er i stand til å vise dydene sine hver dag. Vi må anerkjenne henne når hun gjør det.

 

 

Å bruke kortene til støtte i vanskelige situasjoner

En ung kvinne hadde en nær pårørende som var svært syk og som til sist døde. Hun trakk et dydekort hver morgen i denne perioden. Denne dyden ble med henne i dagen som støtte og fokus i den vanskelige situasjonen.       

 

En ung gutt ville ikke å gå på skolen. Både moren og gutten var fortvilt over situasjonen. Jeg skulle som fasilitator ta en prat med ham. Jeg påpekte for ham at han hadde alle 100 dydene i seg. Hvilken av dem velger du når det gjelder å ikke gå på skolen. Da sa ha «bestemthet». Jeg bestemmer meg for ikke å gå. Etter den innsikten gikk han på skolen.  

– Masterfasilitator Mai Antonsen

Gamle menn med store ører

I Fiji blir The Virtues Project undervist i mange landsbyer.

Under et kurs om dydene i en landsby ble en gruppe eldre mennesker bedt om å tegne selvportretter av seg selv som barn. Alle laget strektegninger med store ører. Fasilitatoren la merke til at de faktisk hadde veldig store øreflipper. “Hva viser dette?” spurte fasilitatoren. De eldre svarte: “Da vi var små, ble ørene våre trukket i så hardt og så ofte at de ble mye større enn normalt.”

Det utløste latter, men senere begynte en av de eldre å gråte og sa: “Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne ha oppdradd barna mine på nytt, med dydene i stedet for vold. Alt de trenger, er klare grenser.”

 

 

Å bli bevisst dydene

En venninne av meg skulle i et viktig møte med sjefen sin angående en vanskelig og delikat sak i forhold til jobben hennes. Hun var ekstra bekymret for sitt hissige temperament og at møtet ville få alvorlige følger for henne. Før hun skulle inn til møtet satt hun i bilen for å ”manne” seg opp. Hun hadde Refleksjonskortene med seg og trakk på slump ett av dem. Det var kortet overbærenhet. Med denne dyden aktiv i seg opplevde hun et møte som gikk utrolig bra og som ble i hennes favør. Hun var sikker på at det å bli bevisst denne dyden utgjorde hele forskjellen.