Prosjektet

«Tvil aldri på at en liten gruppe tenkende, engasjerte mennesker kan forandre verden; Det er i virkeligheten det eneste som noensinne har ført frem.»

— Margaret Mead

Verdensomspennende

Visjonen til The Virtues Project™ er å inspirere mennesker fra alle kulturer til å gjenkjenne hvem vi egentlig er og å leve våre liv ut fra våre høyeste verdier.

Prosjektet er et globalt initiativ som inspirerer til å bruke dydene i hverdagslivet. Det er basert på forskning innenfor verdens store visdomstradisjoner. Formålet med prosjektets program, bøker og materialer er å gjøre denne tidløse kunnskapen tilgjengelig i våre personlige og kollektive liv.

Historien

Frøet til The Virtues Project™ ble plantet i 1988, da Linda Kavelin-Popov, ektemannen dr. Dan Popov og broren John Kavelin diskuterte verdens tilstand over et måltid i Victoria, British Columbia.

De bestemte seg for å gjøre noe som kunne motvirke barns økende vold mot andre og seg selv. De mente at vold er et symptom og meningsløshet er sykdommen. De brukte en sommer til å vurdere og reflektere over hva som kunne gi barn en følelse av mening og hensikt. Ved å bruke Dans mangeårige forskning innenfor verdens hellige tradisjoner, fikk de et «Aha! øyeblikk». De oppdaget at dydene finnes i kjernen av enhver kultur og ethvert trossystem – fra urfolks muntlige tradisjoner til verdens hellige tekster.

Prosjektet begynte med en idé – at alle barn er født med et iboende potensial for alle dydene, og når vi vekker disse indre gavene, kan vi forandre verden.

Ideen utviklet seg til De 5 fremgangsmåtene, verktøy for å vekke dydene – fra fødsel til død. De hjelper oss ikke kun med å oppdra vennligere barn, men også å kunne følge de døende på en medfølende og meningsfull måte.

I 1991 publiserte Kavelin-Popovs selv den opprinnelige foreldreboken – The Virtues Guide – i garasjen sin. På mindre enn to måneder spredt den seg via jungeltelegrafen til mer enn tjue land!

The Virtues Project finnes nå i mer enn 135 land og har opplært tusenvis av fasilitatorer som deler dyde-baserte prinsipper og fremgangsmåter.

Etter tjuefemårs innsats med å fremme og nære prosjektet trakk grunnleggerne seg tilbake og ga fakkelen til Virtues Project International Association (VPIA), en kanadisk ideell organisasjon. For å sikre videre fremgang overførte de alle rettigheter knyttet til prosjektets arbeid, relasjoner og goodwill til VPIA.

Grunnleggerne

LINDA KAVELIN-POPOV (Medgrunnlegger)

Linda Kavelin Popov er en bestselgende forfatter og en inspirerende internasjonal foredragsholder i personlig og global forvandling. Hun er psykoterapeut og har utformet selvmords- og voldsforebyggende programmer for tenåringer som anvendes mange steder i Amerika.

Linda har tilbudt dyde-baserte retreater og workshops for urbefolkningssamfunn fra inuitter ved Polarsirkelen til landsbyer i Fiji, maorier i New Zealand, aborigin-samfunn i Australia og urbefolkningsgrupper i Canada. Hun har holdt personlig vekst-retreater rundt om i verden.

Bøker hun har skrevet: The Family Virtues Guide, The Virtues Project Educator’s Guide, Sacred Moments: Meditations on the Virtues; A Pace of Grace: The Virtues for a Sustainable Life; Graceful Endings: Navigating the Journey of Loss and Grief; roman: A Scent of Sage; og Dreaming at the Crossroads of Change.

Hun har bodd i USA, Canada, Cookøyene og Hawaii. Hun har to sønner og syv barnebarn.

 

DAN POPOV, PH.D. (Medgrunnlegger)

Dr. Dan Popov er en klinisk pediatrisk psykolog og en lærd i verdens hellige tradisjoner. Han har vært seniorforsker og rådgiver hos NASA og har undervist ved flere universiteter. Han var sjef for Letterman Army Medical Center. Han utviklet Paradigm Assessment Program som ble brukt mange steder i Amerika.

Dan er en inspirerende internasjonal foredragsholder som har reist verden rundt sammen med sin kone Linda, og vekket dydene til live i landsbyer fra Fiji til Arktis, hos konsernsjefer i Sør-Korea, hos firmaer, i mange trossamfunn og skoler i Amerika, Europa, Asia og Sør-Stillehavet så vel som urbefolkningsgrupper i Canada.

Han har hatt en aktiv praksis med spesialisering innen barne- og familiepsykologi.

 

JOHN H. KAVELIN 1944–2009

John var medgrunnlegger og en av lederne av The Virtues Project og designer av The Family Virtues Guide.

Han jobbet som direktør for Design & Production ved Tokyo Disneyland. Hans «Imagineering»-prosjekter inkluderer «ASIA» i Disney’s Animal Kingdom, og «Mr. Toad’s Wild Ride» i Disneyland USA.

Han hadde en strålende karriere som designer for scene, TV, opera og film. Han brukte sine siste år i tjeneste for The Virtues Project.

Dan Popov, Linda Kavelin Popov og John Kavelin

Dan Popov, Linda Kavelin Popov og John Kavelin

Linda Kavelin-Popov - Blogg

Bloggen til Linda finnes på forfatternettstedet hennes: www.lindakavelinpopov.com

De 5 fremgangsmåtene

1. BRUKE DYDENES SPRÅK

Språk former karakter. Måten vi snakker til hverandre på og ordene vi bruker har en stor kraft til å motvirke eller inspirere oss.

Lær hvordan å bruke dydens språk når du anerkjenner, veileder og korrigerer for å fremme det beste i hverandre. Når vi bruker dydenes språk, erstatter vi skam og dømming med en vennlig påminnelse om hvem vi er og hvordan vi ønsker å være.

2. GJENKJENNE LÆRERIKE SITUASJONER

Å gjenkjenne gavene og livslæringen i våre daglige utfordringer hjelper oss med å kultivere vår karakter. I alt finnes det dyder – enten dyder som brukes eller dyder som trengs. Når vi ser situasjoner gjennom dydens linse, blir vi mer bevisste på hvilke dyder vi trenger å hente frem og hvilke dyder som allerede veileder oss.

3. SETTE KLARE GRENSER

Grenser holder oss trygge. I dette prosjektet er grenser basert på dyder. Hvilke dyder trengs? Hvordan bruker vi dem? På denne måten skapes det klarhet og et miljø av fred og trygghet i alle våre relasjoner – hjemme, på skolen og i samfunnet.

Denne fremgangsmåten trengs når vi har utfordringer på et hvilket som helst område av livet vårt. Personlige grenser hjelper oss til å bygge sunne relasjoner og beskytte tiden, energien og helsen vår.

4. VERDSETTE LIVSKILDEN

Denne fremgangsmåten begynner med respekt for hvert enkelt menneskes verdighet. Oppmuntrer oss til å sette av tid til velvære, refleksjon, ærbødighet og skjønnhet. Det er å gi uttrykk for hva som er meningsfullt i livene våre gjennom kunst, å ære spesielle livsbegivenheter, tid i naturen og å dele våre historier med hverandre. Hva gir deg glede?

5. GI STØTTENDE NÆRVÆR

Lær hvordan å virkelig lytte og være til stede for et annet menneske. Denne fremgangsmåten kan brukes når noen har problemer eller utfordringer. En av de største gavene vi har å gi til en annen er vår tilstedeværelse. Ved å være inderlig til stede og lytte med både medfølelse og løsrivelse, hjelper vi andre til å tømme begeret og finne sine egne svar. Denne tilnærmingen gir andre mulighet til å erkjenne sine lærerike situasjoner og til å reflektere over dydene sine.

Materiale

The Virtues Project™ har utviklet et rikt utvalg materiale.  Noe av dette vises nedenfor. Produktene som er oversatt til norsk kan kjøpes i vår nettbutikk.

Engelske produkter bestilles fra The Virtues Project International ™. Noe finnes også på Amazon.

Refleksjonskort

Refleksjonskort – 100 Dyder

De indre verdifulle egenskaper. 100 kort med universell visdom som vekker dine indre ressurser og bidrar til at du kan leve i tråd med dine dypeste verdier.
Refleksjonskortene kan anvendes på mange måter: som veiledning til å ta avgjørelser, til å helbrede et forhold, for å finne retningen vår eller for å gi et åndelig fokus for dagen. De virker forenende når de benyttes i grupper. Når vi mottar en dyd, er det enten en bekreftelse eller en invitasjon – aldri en kritikk.
Dydekort

Dydekort for barn og unge – 52 Dyder

Disse kortene er tilpasset barn og unge og beskriver 52 dyder.
Dydekortene bekrefter og påminner oss om våre indre verdifulle egenskaper. De inspirer oss til å utvikle og vise dydene i hverdagen. Kortene er et enkelt og meget virksomt redskap til bruk i familien, klassen, rådgivning, deling eller til egen refleksjon.

Kortene komplimenterer boken Dannelse og Dyder – Enkle veier til karakterdannelse av Linda Kavelin Popov. I boken finnes en detaljert beskrivelse av hver av dydene samt utdypende teori, pedagogikk og øvelser.

Dannelse og Dyder

Dannelse og dyder – Enkle veier til kartakterdannelse

Skrevet av Linda Kavelin Popov

  • 52 dyder verdsatt av alle kulturer og tradisjoner som “det beste i oss”
  • Hjelper barn og ungdom til å utvikle dydene – deres indre verdifulle egenskaper
  • Tilbyr karakteriserte aktiviteter og øvelser som er enkle å bruke for alle klassetrinn
  • Gir barn styrke til å ta moralske valg, forholde seg til tap og sorg og løse problemer ut fra sin egen indre styrke
  • Suksess-historier og eksempler fra rundt om i verden
  • Lærer elevene til å løfte hverandre opp i stedet for å trykke hverandre ned
  • Tips til forvandling av bøllete atferd
  • Nyskapende metoder for veiledning
  • Inspirerer til fremragenhet, respekt, medfølelse, rettferdighet og samarbeid hos barn i alle aldre

Boken komplimenteres av de fargeglade Dydekortene for barn og unge.

Plakat 52 dyder

plakat 52 dyder

Plakat 100 dyder

plakat 100 dyder

Brosjyre

Virtuesbrosjyre

Engelsk materiale

Det finnes en god del materiale på engelsk som ikke er oversatt til norsk
Besøk den engelske siden for dette.

engelsk materiale